City Hotel Örebro

Vårt Miljöarbete

Green Key
City Hotel Örebro arbetar för att främja en positiv och hållbar utveckling i samhället. Med hållbar utveckling menar vi bland annat att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Vi har därför valt att miljömärka hotellet med den globala miljömärkningen Green Key. (Läs mer om Green Key här: www.greenkey.se)

Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet samt upplevelse har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbete inom alla berörda områden så som energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår inverkan på miljön.

City Hotel Örebro arbetar med att öka kompetens, engagemang och ansvar hos våra medarbetare och gäster så att vi alla tillsammans kan skapa ett verkligen miljömedvetet företag. Som en del i detta arbetar vi systematiskt med att informera anställda och gäster om våra framsteg och med tydliga rutiner och
fortlöpande utbildning gör vi alla delaktiga i miljöarbetet. Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som arbetar aktivt med hållbarhet.
DETTA GÖR VI INOM RESPEKTIVE OMRÅDE

Energiförbrukning 
- Vi köper förnybar vattenkraftsel baserat på ursprungsgarantier. 
- Vi ser kontinuerligt över energianvändningen och registrerar förbrukningen varje månad.
- Hos oss pågår ett ständigt förnyelsearbete gällande miljön utifrån varje fastighets förutsättningar.
- Lågenergilampor/LED-lampor används där det är möjligt och vi fasar ut äldre lampor.
- Utrymmen är försedda med behovsanpassad ventilation.
- Hotellet är till stor del utrustat med närvarostyrd belysning.
- Värme recirkuleras från ventilation, kylmaskiner och avloppsvatten.
- Hotellet energieffektiviserats löpande genom byte av fläktar och styrsystem.

Vattenförbrukning
- Toaletter byts ut mot snålspolande i möjligaste mån.
- Hotellrummen har särskilda snålspolande munstycken för kranar och dusch.
- Intill disk- och tvättmaskiner finns information om hur man diskar och tvättar vattensnålt.
- Vår personal på house keeping utbildas löpande för att minska vattenförbrukningen.

Avfallshantering
- Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt och strävar efter att minska mängden osorterat avfall.
- Vi strävar efter att sortera matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).
- Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

Tvätt och rengöring
- Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är alla miljömärkta.
- Personalen utbildas att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.
- Tvätterier som anlitas är ISO 14001 certifierade och är certifierade av Tvätteriförbundet.

Livsmedel- och konsumtionsmateriel
- Rengörings- och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.
- Erbjuder vegetariska alternativ.
- Engångsförpackningar fasas successivt ut i möjligaste mån.
- Arbetar med en del lokalproducerade råvaror.
- Minskar onödiga transporter genom ett aktivt logistikarbete.
- Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.
- Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.

Personal & gäster
- Vår personal informeras löpande för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.
- Vi informerar våra gäster om vårt miljöarbete, både på hotellet och online.
- Vår personal hjälper gärna våra gäster med tips och råd hur de kan bidra till vårt miljöarbete under sin vistelse. 
City Hotel Örebro. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.